In 2016 is de missionaire toerusting van de IZB anders vormgegeven. De afdeling IZB-Focus is in het leven geroepen omdat uit evaluaties is gebleken dat het aanbieden van losse avonden en cursussen in gemeenten onvoldoende ondersteuning biedt. De verlegenheid is vaak groot. De secularisatie is niet langer iets wat we om ons heen zien, maar raakt ook onze eigen gemeente, ons eigen gezin, ons eigen leven. Er is sprake van verlegenheid, omdat we er niet in slagen de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het leven van elke dag.

Steeds scherper zien we dat we hiervoor ons niet moeten richten op het organiseren van (meer) bijzondere acties en activiteiten, maar dat het er om gaat hoe wij zelf met God leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. Bij veel mensen leeft een intens verlangen naar een leven dichtbij Jezus en een geloof dat ons leven niet in tweeën deelt, maar ons steeds meer mensen uit één stuk maakt. Een manier van geloven en van gemeente-zijn die weer aanstekelijk werkt.

In de nieuwe visie van de IZB op missionair gemeente-zijn verschuift de focus van het organiseren van missionaire activiteiten naar het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair denken is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente. De afdeling IZB-Focus ondersteunt gemeenten in Focustrajecten door dit intensieve en gemeente-brede proces voor een periode van minimaal twee jaar te begeleiden met een trajectbegeleider, materiaal en andere vormen van uitwisseling en toerusting.