Een Focustraject geeft vorm en structuur aan een gemeente-breed proces van bezinning en verandering. Een belangrijk uitgangspunt van de Focustrajecten is dat de bezinning op missionair gemeente-zijn op gang komt vanuit het hart van de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente. Om die reden ligt de verantwoordelijkheid voor het traject primair bij de kerkenraad en niet alleen bij, bijvoorbeeld, een evangelisatie commissie. Wij hebben in de voorbereidingsfase met veel kerkenraden gesproken en wij hebben gemerkt dat de vragen die in de Focustrajecten centraal staan heel breed leven, juist ook onder ambtsdragers, en wij geloven dat juist in dit proces hun geestelijk leiderschap heel belangrijk is.

Een IZB-Focustraject is ook een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie de Here God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof.

Tegelijkertijd beoogt het IZB-Focustraject een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen. Ook deze beweging naar buiten zoeken wij vanaf het begin. In ieder blok van het traject gaat het er om dat wij niet blijven steken in eindeloze bezinning, maar dat wij ook in beweging komen.

De doelstelling van een IZB-Focustraject is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Daarbij is het ons verlangen dat:

· wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.

· missionair zijn steeds meer een natuurlijk uitvloeisel is van de navolging van Jezus Christus.

· wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.

· wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.

· er meer mensen tot geloof komen.

De IZB gaat voor de duur van twee jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met de kerkenraad en faciliteert het Focustraject op drie manieren.

a. Het detacheren van een trajectbegeleider vanuit het IZB Focusteam in de gemeente

b. Het aanbieden van gespreksmateriaal dat de rode draad vormt van het Focustraject

c. Het organiseren van uitwisselingen tussen de deelnemende gemeenten

Deze drie componenten maken een integrale benadering mogelijk waarbij heel de gemeente betrokken raakt. Het focustraject beoogt niet allerlei nieuwe activiteiten op te zetten, maar om bestaande activiteiten (kringwerk, catechese, pastoraat, erediensten enz.) een nieuwe focus te geven. Het gaat ook niet in eerste instantie om nieuwe vormen en modellen, maar om een verandering van de cultuur in de gemeente. Uiteindelijk beogen de Focustrajecten een (hernieuwde) concentratie op Christus. Alleen aan Hem ontleent alle missionaire werk de kracht die nieuwe gelovigen toevoegt aan de gemeente.

De GZB en de HGJB hebben werken mee aan de Focustrajecten. De GZB zal helpt ons om op creatieve en inspirerende manieren in het proces de stem van de wereldkerk te laten horen. Wat kunnen wij leren van de kerk in andere delen van de wereld? We willen zoeken naar vormen van echte uitwisseling met onze broeders en zusters in Christus elders in de wereld. De HGJB verzorgt in het Focusmateriaal het gedeelte voor de jeugd en jongeren , zodat het mogelijk wordt dat ook zij actief meedoen aan het traject.